Advocatenkantoor Colpaert
Hulstbaan 233A
9112 Sinaai
tel : +(32)3.777.87.77
fax : +(32)3.735.07.77
E-mail : info@johancolpaert.be

Erelonen en kosten

Het onmiddellijk inschatten van erelonen en kosten is niet steeds mogelijk.

Wij trachten steeds U vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten. Aarzel niet ons hierover te contacteren.

Bij aanvang van het dossier worden deze besproken en overlegd.

Ze zijn samengesteld uit:

  • secretariaatskosten ter vergoeding van de briefwisseling en elektronische correspondentie,telefoon-fax verkeer e.d;
  • verplaatsingskosten per km;
  • Gerechtskosten zoals griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten, expertisekosten, beslagkosten , notariskosten e.d;
    Het is gebruikelijk op ons kantoor dat de cliƫnt verzocht wordt deze rechtstreeks aan de betrokken rechtbank, gerechtsdeurwaarder, notaris of expert te voldoen, zodat volledige transparantie gewaarborgd is;
  • het eigenlijke ereloon wordt hetzij vooraf afgesproken, hetzij gerekend aan een uurtarief;
  • een succesbonus kan bedongen worden, in functie van de inzet en het behaalde resultaat .

Desgewenst kan voorafgaandelijk een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan op basis van het modelcontract van de Vereniging der Vlaamse Balies.

 

Advocatenkantoor Johan Colpaert © 2012