Advocatenkantoor Colpaert
Hulstbaan 233A
9112 Sinaai
tel : +(32)3.777.87.77
fax : +(32)3.735.07.77
E-mail : info@johancolpaert.be

AdvocatenJohan Colpaert

Johan COLPAERT: ° 09-05-1958

Wettelijke informatie

Afgestudeerd als licentiaat in de rechten UIA (Universitaire Instelling Antwerpen) in 1981. Hij is plaatsvervangend Vrederechter II kanton in Sint-Niklaas.

Sedert 1981 aan de Balie van Dendermonde. Voorkeursmateries zijn handels- en economisch recht, insolventierecht [bv. aanvragen en begeleiding in procedures m.b.t. Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO) en Faillissement, begeleiding voor de dienst handelsonderzoeken van de Rechtbank van Koophandel, redactie van aangifte van schuldvordering, e.d.m.], contractenrecht en is actief in het bouwrecht [bouwgeschillen, expertises, e.d.m...]. Ook wordt hij regelmatig aangesteld als curator. Heeft in het jaar 2010 de opleiding bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken gevolgd en is door de Federale Bemiddelingscommissie officieel erkend als bemiddelaar. Houdt zich tevens bezig met de persoonsgebonden materies.

Hij werkt constant aan de verdere professionalisering van het kantoor.

 

Wim De Vylder

Wim DE VYLDER: ° 21-04-1971

Wettelijke informatie

Afgestudeerd als licentiaat in de rechten KUL (Katholieke Universiteit Leuven) in 1996. Hetzelfde jaar startte hij zijn loopbaan als advocaat aan de Dendermondse Balie en maakt sedertdien deel uit van het kantoor.

Hij verzorgt de algemene follow-up van lopende dossiers.

Voorkeursmateries zijn handelsrecht, contractenrecht in het algemeen en huurrecht in het bijzonder, beslag- en executierecht.

 

 

Sam Ledent

Wettelijke informatie

Sam LEDENT: ° 23-12-1988

Met grote onderscheiding afgestudeerd als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2011.

Datzelfde jaar is hij zijn carrière begonnen aan de Antwerpse Balie bij het advocatenkantoor Schoups, waar hij vierenhalf jaar heeft gewerkt.

Op 1 januari 2016 heeft hij ons kantoor vervoegd.

Hij heeft interesse in het algemene handels- en verbintenissenrecht, met bouwrecht als specialisatie.

 

 

 

Sandrine Schelfout

Wettelijke informatie

Sandrine Schelfout: ° 01-09-1990

Behaalde haar diploma van master aan de rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding. In haar masterjaren lag haar focus voornamelijk op het internationaal ondernemingsrecht. Zo volgde Sandrine de ‘EU and international business law summer school’. Daarnaast nam ze tijdens haar studie ook deel aan de internationale commerciële arbitragewedstrijd te Wenen (Willem C. Vis Moot).

Zij startte in oktober 2013 haar stage aan de Balie van Brugge. Sedert oktober 2015 maakt zij deel uit van Colpaert advocaten en is zij aan de Balie van Dendermonde.

Sandrine heeft een bijzondere voorkeur voor het algemeen contractenrecht, het insolventierecht en het vennootschapsrecht.

 

 

 

Advocatenkantoor Johan Colpaert © 2015